Посадові обов’язки класного керівника

Організовує:
 • ·роботу по формуванню колективу класу;
 • ·створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;
 • ·життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;
 • ·пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;
 • ·допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;
 • ·вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;
 • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;
 • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок
 • ·харчування учнів у шкільній їдальні;
 • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;
Сприяє:
 • ·розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками;
 • ·здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання;
 • ·самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання;
 • ·створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі;
 • ·покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.
 • ·підвищенню своєї професійної кваліфікації;
 • ·оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;
Здійснює:·інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;·відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.·постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють);
 • ·дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів;
 • ·оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
 • ·планування виховної роботи в класі;
 • ·ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів;
 • ·періодичне медичне обстеження;
 • ·дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;
 • ·роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу;
 • ·роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформлення відповідної сторінки класного журналу;
 • ·ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги;
 • ·зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги;
 • ·допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу;
 • ·постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин;
 • ·систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів;
 • ·анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи );
 • ·ознайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;
ОРГАНІЗОВУЄ:для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси;

проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи;належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

Бере участь:
 • ·у роботі педагогічної ради школи;у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.
Має право на:
 • ·участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;
 • ·захист професійної честі й гідності;
 • ·ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;
 • ·захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • ·конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • ·вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників;
 • ·регулярне підвищення своєї кваліфікації;
 • ·надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;
 • ·проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію;
 • ·внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист;
Забезпечує:своєчасне складання встановленої звітної документації; ·звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.
Погоджує:свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.
Кiлькiсть переглядiв: 135

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.